Ara
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Sınıf Danışmanlıkları

26.10.2021 09:08

1. Sınıf: Arş. Gör. Enes YASUN

2. Sınıf: Arş. Gör. Harun KOÇ

3. Sınıf: Arş. Gör. Harun KOÇ

4. Sınıf:  Dr. Öğr. Üyesi Muhammet BAŞ

Hızlı Erişim